DATALOGIC USA INC Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
Desmopan SEAL PU 10-2 Desmopan Polyurethane (PUR) E350304
Duracon SEAL POM 10-3 Duracon Polyoxymethylene (POM) E350304
Lexan SEAL PC 10-1 Lexan Polycarbonate (PC) E350304
Xenoy SEAL PBT/PC 10-4 Xenoy Polybutylene Terephthalate/Polycarbonate (PBT/PC) E350304