WACKER ASAHIKASEI SILICONE CO LTD Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
EL #@ Silicone Rubber (SIR) E108618
Elastosil EL 7491 Elastosil Silicone Rubber (SIR) E108618
Elastosil EL 7593 Elastosil Silicone Rubber (SIR) E108618