LAMART CORP Yellow Cards

Produkt Tradename Category UL Geschäftsnummer
2-MIL-PET-1.5-FR-HS Polyethylene Terephthalate (PET) E204385
A-42-Blue-NPS Polyester (PER) E204385